LIDGELD

Verschillende formules zijn mogelijk:

35 euro per maand 
 of
 90 euro per 3 maand
of
180 euro per half jaar
of 
300 euro per jaar


Lidgeld elke eerste training van de lopende maand te voldoen bij de trainers.

Verzekering BKBMO: 50 euro/seizoen/jaar 
(verplicht éénmalig per trainingsjaar)

Prijs per aparte les: 10 euro.


Er zijn twee gratis initiatiebeurten ( met gratis verzekering via BKBMO). 

Vanaf de derde beurt vragen we betaling van voornoemd lidgeld en verzekering via FROS /BKBMO/ VVA.

LICENTIE BKBMO

Verplicht via verzekering voor leden die aan wedstrijden willen deelnemen

Iedere bladzijde afgestempeld door huisarts.   
Bijvoegen: 2 pasfoto s, naam vermelden op achterkant

Briefje afgeven aan bestuur / trainers. 
Zij zorgen voor de verzending en je wedstrijdboekje.

Zorg dat je verzekering zo snel als mogelijk in orde is / geen doktersattest is niet verzekerd mocht je toch gekwetst worden.
LICENTIE VLAAMSE BOKS LIGA 

Verplicht via verzekering voor leden die aan bokswedstrijden willen deelnemen

Bladzijde invullen met klevertje mutualiteit,
Medische documenten laten invullen door huisarts.   

Bijvoegen: 1 pasfoto s, naam vermelden op achterkant + kopij ID-kaart of verblijfsvergunning

Briefje afgeven aan bestuur / trainers. 


 Verminderingin lidgeld voor houders van een kansenpas van Stad St-Niklaas