INTERN REGLEMENT 

 Dit reglement is aanpasbaar door het bestuur en is bindend voor iedereen die komt trainen.
 Het hang ter inzake in de kast. Iedereen MOET het lezen alvorens de eerste training aan te  vatten.  


 Persoonlijke hygiëne: nagels van handen en tenen kort geknipt. Geen lichaams-,  zweetgeuren, was jezelf  voor de aanvang van de training.

 Proper gewassen kledij.  

 Thaiboksers trainen met het club T shirt, geen andere bedrukkingen en de verplichte      scheenbeschermers, bokshandschoenen (minstens 14 oz), gebitsbeschermer, tok en helm.

 Kinderen onder de 14 jaar die sparren = verplichte aanschaf van een bokshelm. Na derde  training alles in orde brengen. 

 De club is niet verantwoordelijk voor gestolen kledij of materiaal. 

 Respecteer de infrastructuur alsook het personeel van de sporthal en het Sinbad.  

 Leden, die zich buiten de club niet kunnen gedragen als een waardige Falcon, zullen voor de  strafcommissie verschijnen. Daar zal verder over hun toekomst bij Falcons beslist worden.

 Leden komen op tijd, indien men te laat op de training komt, eerst de verantwoordelijke
 trainer verwittigen.  

 Leden die niet verzekerd zijn trainen NIET.
 Nieuwe leden moeten 2 X ingeschreven worden op de “ nieuwe ledenlijst “ , daarna zijn zij  verplicht zich aan te sluiten:
                    1. verzekering in orde brengen.
                    2. Lidgeld betalen.
 Zo niet wordt het bankzitten. Deze 2 trainingen zijn gratis.  Tijdens deze lessen gratis gebruik  materiaal van de club. 

 De club voorziet 20 % korting bij aankoop van sportgerief bij Martial Sports Antwerpen /
 Detox Gent, Sint Niklaas bij voorleggen van club licentie. 

 Vanaf de derde training eigen materiaal aankopen en mee trainen.
       
 Leden die tekenen van alcohol- of druggebruik vertonen worden direct uitgesloten van de  trainingen.

 Buiten de club worden onze aangeleerde technieken nooit gebruikt.

 De Falcons en hun bestuur nemen afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste  of onwettige gedrag van zijn leden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

 Een vechtpartij kan NIET.
 De leden dienen mekaar te respecteren. Geen scheldwoorden, geen onnodige spanningen  teweegbrengen, niet hard op mekaar slaan; daar hebben we zakken voor, mekaar ook  respecteren buiten de club.

 Niet spuwen in de gangen.

 Wie de trainingen stoort gaat er uit !!!!!! Dit geldt voor alle leden en bezoekers.

 Leden, die om de een of andere reden worden uitgesloten, zullen een aangetekende brief  thuis ontvangen. Tevens zal de Federatie op de hoogte gebracht worden, zodat betreffende
 lid ook uit de Federatie zal gegooid worden.

 Respecteer toiletten en douche ruimtes.

 Tijdens de trainingen mag alleen water gedronken worden. Snoep en kauwgom zijn niet  toegestaan.

 De club in een slecht daglicht stellen wordt beschouwd als een zeer bezwarende fout.

 Discretie buiten de club. Het is niet de bedoeling dat leden in privéles gaan geven en de door  ons aangeleerde technieken naar buiten brengen. En zeker niet gebruiken.

 Falcons leden kunnen in een andere gevechtssportclub trainen dan Falcons, na toestemming  van de trainers.

 Uitgeleende materialen worden na de training onmiddellijk naar de materiaalmeester gebracht.
 Opzettelijke schade toebrengen aan onze materialen zullen door de leden moeten vergoed  worden.

 Bij externe trainingen en wedstrijden voorziet de club (gratis) vervoer voor alle leden.

 Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurde ongevallen waarbij leden, tijdens de  training buitensporig geweld gebruiken tegen elkaar.

 Elk lid is verplicht een ‘familiale verzekering of een persoonlijke verzekering' af te sluiten  boven op de clubverzekering.


Het bestuur